Uitstoot van schapen

De uitstoot van schapen laten zien

Het is bekend dat een toename van broeikasgassen (BKG) de opwarming van de aarde veroorzaken. De belangrijkste broeikasgassen hierbij zijn CO2 (kooldioxide), CH4 (methaan), N2O (lachgas) en CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen). Een aantal van deze gassen zit ook in de uitstoot van schapen.

De belangrijkste BKG bron uit de veeteelt zijn CH4 uit de ademhaling en mestbeheer (25%), CO2 uit het landgebruik en de veranderingen daarin (32%) en N2O uit het mestbeheer.

Uitstoot van schapen
De begrazingskudde van schaapskudde de Belhamel met Groot heideschapen

Methaan en CO2

Sinds 2009 zijn de methaan- en CO2-niveaus in de atmosfeer aanzienlijk gestegen. Methaan is met 148% gestegen en CO2 met 38% boven het pre-industriële niveau. De aarde warmt hierdoor op en de gemiddelde temperatuur is al gestegen met 0,6° celsius sinds het einde van de jaren 1800. Dit zal voor weinig van ons nieuws zijn.

De impact van opwarming

Maar een verdere opwarming van de aarde zou de voedselvoorziening kunnen verminderen. De opbrengst van landbouwgewassen en productiviteit zal aanzienlijk variëren. Bovendien wordt verwacht dat begrazingskuddes en gemengde landbouwsystemen meer beïnvloed zullen worden dan de intensieve veeteelt. Dit als gevolg van minder neerslag, meer droogte en van de directe effecten van hoge temperaturen en zonnestraling op de dieren.

Ongezondere schapen

Ook kan de opwarming van de aarde gezien kunnen worden als veroorzaker van een lagere groeisnelheid en slechtere voedselconversie bij onze dieren. Extreem warm weer zal ongetwijfeld van invloed zijn op het metabolisme en de gezondheid van dieren. Door minder voer, en dus minder energie, kun je denken aan problemen als verlaagde bloedglucosewaarden, veranderingen in de leverfunctie, verhoogde ademhaling, hoger sterftecijfers, en verminderde immuunreacties. Ook de voortplanting kan hier onder lijden; verminderde eicelgroei, verhoogde embryonale sterfte, lagere conceptiecijfers, lagere groeisnelheid van de foetus, en verminderde vruchtbaarheid.

Koeien voor schapen

Hoewel sommige natuurlijke verschijnselen bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen worden het vervoer en de verbranding van fossiele brandstoffen doorgaans beschouwd als bijdrager aan de uitstoot van broeikasgassen. Maar de rol van groot vee en de uitstoot van schapen en geiten mag niet verwaarloosd worden. Naast initiatieven om de uitstoot van schapen te veranderen door toevoegingen aan het dieet, of zoals schaapherderin Marijke Dirkson deed koeien ruilen voor schapen, is inzicht en bewustwording misschien wel de eerste stap.

Van oudsher is management gericht is op efficiëntie, het verlagen van de kosten en het maximaliseren van de winst. Tegenwoordig is het ook noodzakelijk rekening te houden met het milieu, dierenwelzijn en de voedselveiligheid. Voor veel van onze opdrachtgevers zal inzicht in de uitstoot van een begrazingskudde dan ook belangrijk worden.

Uitstoot van schapen laten zien

Met de in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Herdr ontwikkelde uitstoot tool is het voor ieder eenvoudig om een indicatie te krijgen van de uitstoot van schapen van een begrazingskudde. Op basis van het aantal begrazingsdagen, het aantal schapen en het ras wordt de hoeveelheid mest, stikstof, fosfaat, methaan én CO2 berekend. Doe er je voordeel mee!


Wollige weetjes

Een to-the-point nieuwsbrief waarin in normaal Nederlands de nieuwste wetenschappelijke bevindingen over schapen met een tikkeltje zout samengevat worden.

Ontvang ze in je mailbox.

Door je in te schrijven ga je akkoord met de privacy en voorwaarden.

herdr.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies en verzamelt géén gegevens van haar bezoekers

KvK: 78507529 • BTW: NL003339600B93