Uitstoot schaapskudde berekenen

Onderbouwing

Mest

M3 mest. Gebaseerd op de diergebonden normen 2019–2021 voor Opfokooien, weideschapen vastgesteld door RVO.

Stikstof

Kilogram N2O. Gebaseerd op de diergebonden normen 2019–2021 voor Opfokooien, weideschapen vastgesteld door RVO.

Fosfaat

Kilogram PO43−. Gebaseerd op de diergebonden normen 2019–2021 voor Opfokooien, weideschapen vastgesteld door RVO.

Methaan

Kilogram CH4. Gebaseerd op FAO 2018 data (fermentatie in de maag). Te raadplegen op https://fao.org/faostat/en/

CO2

Kilogram CO2. Gebaseerd op Zervas & Tsiplakou (2011).

Volgens het Protocol van Kyoto zijn kleine grazers geen netto CO2 bron. De uitstoot wordt gecompenseerd door de inname van planten (die op hun beurt zijn ontstaan uit CO2). Een schaapskudde kan daarom gezien worden als een levende koolstofput (zoals dat in vaktermen heet).

Volg Herdr op Mastodon